Bacaan dzikir dan doa setelah sholat fardhu (lengkap arab dan artinya)


Bacaan dzikir dan doa setelah sholat fardhu (lengkap arab dan artinya)
. Sebelum membahas lebih jauh hal tersebut, di Indonesia ada beberapa perbedaan di mesjid yang ada di Indonesia ada yang setelah sholat fardhu imam akan berdzikir sendiri dan menghadap ke makmum, jadi biasanya setelah sholat semua nya hening alias dzikir dan doa masing-masing, lalu ada pula yang setelah selesai sholat fardhu imam akan berdzikir sembari mengajak makmum untuk berdzikir dan berdoa bersama-sama.

Kedua nya tidak ada salah nya dan tidak perlu dipermasalahkan karena toh kedua nya sama-sama berdzikir dan pasti punya pedoman masing-masing yang bersumber dari hadist Nabi. Terkadang kita sesama muslim terlalu ribet mempermasalahkan hal-hal yang sepatutnya tidak perlu dipermasalahkan atau bahkan bisa menimbulkan pecah belah antara kita sesama muslim. Sudah saatnya kita semua umat muslim bersatu dan jangan lagi mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting tersebut sebab kita lihat sekarang, sadar kah kita sekalian kemerosotan umat islam jaman sekarang? 

generasi muda islam sudah dibabat habis teknologi dan asyik berjoget didepan hp tanpa rasa malu? sudah melotot sepanjang hari di depan hp dan lupa bahwa ada banyak hal lebih penting yang bisa dilakukan dan produktif serta memikirkan sudah banyak sekali ahli ilmu agama yang dipanggil Allah SWT. Pada saat tulisan ini kubuat, tepat sehari setelah meninggalnya imam besar masjid agung palembang, setelah sebelumnya sudah banyak sekali ahli agama yang meninggal yang berarti Allah sudah mulai mengangkat ilmu-ilmu nya sampai akhirnya nanti disisakan orang-orang tak berilmu yang menguasai, sebab tidak ada yang menyambut ilmu sang alim, sudah keburu meninggal sementara yang disiapkan untuk menyambut sudah asyik di depan hp melotot seharian. 

Aku tidak mengomongi orang lain, tapi itu terjadi pada diriku sendiri, aku sedih sebenarnya karena juga sering sekali habis waktuku hanya didepan hp, sering sekali diriku kalah dengan hawa nafsu ku sendiri, makanya ketika waras ku sedang baik-baiknya, tulisan ini kubuat. 

Mari kembali ke topik, berikut adalah bacaan dzikir dan doa setelah sholat fardhu (ini yang sangat sederhana, karena ada banyak macam bentuk dzikir dan doa setelah sholat ini):

A. Dzikir setelah sholat fardhu

Astaghfirullahal’adzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyumu wa atubu ilaih (dibaca 3x)

artinya:

Aku meminta ampun pada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya

La Ilaha Illallohu Wa’hdahula Syariikalah, Lahulmulku Walahul’hamdu Yu’hyii Wayumiitu Wahuwa ‘Ala Kulli Syai’in Qodiir (dibaca 3x)

artinya:

Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya-lah kerajaan, dan bagi-Nya-lah segala pujian. Ia menghidupkan dan mematikan, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu


Allohumma An TassalaM Wa Min Kassalam Wa Ilaika Ya’uwdussalam, Fakhayyina Robbana Bissalam 
Wa Adkhilnal jannata Da Rossalam Taba Rokta Robbana Wa Ta’a Laita Ya DzaLjalaLi Wal IkroM

artinya:

Wahai Allah! Engkaulah (pemilik) kedamaian, dari Engkaulah kedamaian, dan kepada Engkaulah kembalinya kedamaian. Oleh karena itu hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan penuh kedamaian. Masukkanlah kami ke dalam surga, tempat kedamaian. Engkau, ya Tuhan kami, Maha Suci dan Maha Tinggi, wahai Zat Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan

A’uudzu BiLlahiminasy-Syaitho Nirrojiim

artinya:

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

selanjutnya membaca Al-fatihah

Bismillahirroh ma nirro’hiim

artinya:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


Al’hamdulillahirobbil’aalamiin. Arro’hmanirro’him. Maliki Yawmiddiin. Iyyaka Na’budu Wa Iyyaka Nasta’iin. Ihdinash-Shiro Tholmustaqiim. Shiro Tholladziina An’amta ‘Alaihim Ghoirilmagh-Dhuubi ‘Alaihim WaladDhoLliin. Aamiin..

artinya:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Perkenankanlah..

selanjutnya membaca Ayat kursi


Wa Ilaahukum Ilaahuw Waa Hidu Laa Ilaaha Illaa Huwar Rohmaanur Rohiim. Allaahu Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyulqoyyuum. Laa Ta’khudzuhuu Sinatuw Wa Laa Nauum. Lahuu Maa Fissamaawaati Wa Maa Fil Ardhi. Man Dzal Ladzii Yasfa’u ‘Indahuu Illaa Bi Idznihi. Ya’lamu Maa Baina Aidiihim Wa Maa Khalfahum. Wa Laa Yuhithuuna Bi Syai-In Min ‘Ilmihii Illaa Bi Maasyaa'. Wasi’a Kursiyyuhussamaawaati Wal Ardh. Wa Laa Ya-Udhuu Hifzhuhumaa Wahuwal ‘Aliyyul Azhiim

artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar


selanjutnya membaca tasbih
Ilahana Robbana An Tamaula NaSub’hanalloh

Sub’hanalloh (Dibaca 33x)

artinya:

wahai Tuhan kami, engkau tuanku pembimbing kami, maha suci alloh. 

Maha Suci Allah

selanjutnya membaca tahmid
Sub’ha Nallohi Wabi’hamdihi Da ‘Iman Abadan Al’hamdulillah. 

Al’hamdulillah (Dibaca 33x) 

artinya:

maha suci Allah, yang maha agung, dan dengan memuji -NYA selalu selama -lamanya dan abadi. segala puji bagi Allah. 

Segala puji bagi Allah

selanjutnya membaca takbir
Al’hamdulillahi ‘Ala Kulli’ha Linn Wafiikulli’halin Wabini’mati YaKariim(U) 
Allohu Akbar.

Allohu Akbar (Dibaca 33x)

artinya:

segala puji hanya bagi Allah, atas segala dan dalam keadaan kenikmatan , Allah maha besar. 

Allah Maha Besar


Allohu Akbar Kabiiron Wal’hamdulillahi Katsiiro Wasub’haNallohi Bukrotan Wa Ashiila, La Ilaha Illallohu Wa’hdahula Syariikalah, Lahulmulku Walahul’hamdu Yu’hyii Wayumiitu Wahuwa ‘Ala Kulli Syai InQodiir. Wala’Hawla Wala Quwwata Illa BiLlahil ‘Aliyyil’adzhiim

artinya:

Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kerajaan, segala pujian dan Allah, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha agung.

B. Doa setelah sholat fardhu

Ada banyak sekali doa yang bisa dipanjatkan setelah sholat fardhu ini. Berikut beberapa doa setelah sholat fardhu:
bismillahirrahmaanirrahiim. 

alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, hamdan yuwaafii ni'amahu wayukaafii maziidah. ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghhi lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthaanika

artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Pujian mengisi kembali rahmat-Nya dan membalas lebih banyak lagi. Ya Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, sebagaimana layaknya keagungan wajah-Mu yang dermawan dan kekuasaan-Mu yang agung.

allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammad

artinya:

Ya Allah, berkahilah junjungan kami Muhammad dan keluarga junjungan kami Muhammad


allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana washiyaamanaa warukuu'anaa wasujuudanaa waqu'uudanaa watadlarru'anaa, watakhasysyu'anaa wata'abbudanaa, watammim taqshiiranaa yaa allah yaa rabbal'aalamiin

artinya:

Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rabah kami, kerendahdirian kami, kekhusyukan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan shala Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam.

rabbana dzhalamnaa anfusanaa wa-inlamtaghfir lana watarhamnaa lanakuunanna mlnal khaasiriin

 artinya:

Ya Allah, Kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri, karena itu ya Allah jika tidak dengan limpahan ampunan-Mu dan rahmat-Mu niscaya kami akan jadi orang yang sesat.

rabbanaa walaa tahmil'alainaa ishran kama hamaltahul'alal ladziina min qablinaa

artinya:

Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu dari kami

rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqata lanaa bihii wa'fu'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alal qaumil kaafiriin

artinya:

Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yang di luar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rahmat ampunan terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami pertolongan untuk melawan orang yang tidak suka kepada agamaMu.


rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idzhadaitanaa w'ahablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab

artinya:

Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami karunia. Engkaulah yang maha Pemurah.


rabbanaghfir lanaa waliwaalidinaa walijami'il muslimiin walmuslimaati wal mu'miniina walmu'minati. al ahyaa-iminhum wal amwaati, innaka alaa kuli syai'n qadiir

artinya:

Ya Allah Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa dosa orang tua kami, dan bagi semua orang Islam laki-laki dan perempuan, orang orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa adzaaban-naar

artinya:

Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan terhindar dari azab neraka

subhaana rabbika rabbil i'zzati ammaa yashifuuna wasalaamun 'alal mursalhna wal-hamdu lillaahi rabbil'aalamiin

artinya:

Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.


Taqabbalallahu minna wa minkum


artinya:

semoga Allah menerima amal kami dan kalian


Posting Komentar untuk "Bacaan dzikir dan doa setelah sholat fardhu (lengkap arab dan artinya)"